Teknisk information

BENDI tillverkar ventiler med förbränningsmotor. Det finns huvudsakligen två olika typer av ventiler som används i förbränningsmotorer, differentierade som insugningsventil och avgasventil. Ventilerna som kallas Inloppsmotorventiler släpper in bränsle och luftblandning i cylindern och avgasventilen släpper ut ur cylindern. Denna process sker kontinuerligt i motorn för att gå.

fg